การอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากโรคอ้วนอาจกระตุ้นการพัฒนาของเซลล์ที่ทำลายเนื้อเยื่อกระดูก รวมทั้งกระดูกที่ยึดฟันเข้าที่ ตามรายงานของมหาวิทยาลัยแห่งใหม่แห่งการวิจัยบัฟฟาโล ซึ่งพยายามปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโรคอ้วนกับโรคเหงือก การอักเสบที่มากเกินไปอันเป็นผลจากโรคอ้วนทำให้จำนวนเซลล์ต้านมัยอีลอยด์

ซึ่งเป็นกลุ่มของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นในระหว่างที่เจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุม ฟังก์ชั่นภูมิคุ้มกัน MDSCs ซึ่งมีต้นกำเนิดในไขกระดูก พัฒนาไปเป็นช่วงของเซลล์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงเซลล์สร้างกระดูก การสูญเสียกระดูกเป็นอาการสำคัญของโรคเหงือกและอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด หรือที่เรียกว่าโรคปริทันต์ โรคเหงือกมีผลกระทบต่อมากกว่า 47% ของผู้ใหญ่อายุ 30 ปีขึ้นไป ตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างระดับของโรคอ้วนและโรคปริทันต์ แต่กลไกที่สนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างสมบูรณ์