การศึกษาดังกล่าว ซึ่งเผยแพร่ออนไลน์ในวารสารนานาชาติเซลล์ รีเสิร์ช (Cell Research) ระบุว่าโมโนโคลนอล แอนติบอดี (monoclonal antibody) ชนิดลบล้างฤทธิ์ของมนุษย์ ที่ชื่อว่าเอ็มอาร์เอ็นเอ-เอชบี27-แอลเอ็นพี (mRNA-HB27-LNP) มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในหนูทดลอง นานสูงสุด 63 วัน หลังจากรับแอนติบอดี

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และบริษัท ซูโจว อ้ายโป๋ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (Suzhou Abogen Biosciences) สร้างแอนติบอดีบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเอ็มอาร์เอ็นเออันเป็นที่ยอมรับ และทดสอบผลการป้องกัน ด้วยปริมาณแอนติบอดีแตกต่างกัน

ผู้เชี่ยวชาญพบว่า หนูทุกตัวที่ได้รับเอ็มอาร์เอ็นเอ-เอชบี27-แอลเอ็นพี ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีชีวิตรอดโดยไม่แสดงอาการทางคลินิก ขณะที่หนูซึ่งได้รับแอนติบอดี 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 80 และแสดงการอักเสบเพียงเล็กน้อยหรือไม่รุนแรง โดยการรักษาด้วยแอนติบอดีชนิดนี้ยังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เบตาในหนู ได้อย่างสมบูรณ์ด้วย

ทั้งนี้ เอ็มอาร์เอ็นเอ-เอชบี27-แอลเอ็นพี ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในหนูร้อยละ 50 แม้กระทั่ง 63 วันหลังจากรับแอนติบอดี ซึ่งยาวนานกว่าแอนติบอดีโปรตีนแบบดั้งเดิมมาก ผลลัพธ์เหล่านี้สนับสนุนว่า มันมีศักยภาพสำหรับนำไปพัฒนาทางคลินิกเพื่อการป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป